Söndag 24 jan2021

Erstavik

Nacka- och Erstaviksområdet omfattar ca 4.000 hektar skogErstaviks ängarsmark – från Björkhagen i väster till Erstavik i öster. Gränsen till Erstaviks marker kan man enklast beskriva att den är Ältavägen och Erstaviks marker är öster därom.

Ett skogs-, jordbruks- och fastighetsförvaltningsföretag omfattande 2100 hektar mark i Nacka kommun och 300 hektar mark fördelat på ett femtontal öar i Tyresö kommun.


Oavsett om marken är offentlig eller privatägd är det vårt gemensamma ansvar att vårda och värna den så att marken finns kvar till kommande generationer. Genom allemansrätten har vi en unik möjlighet att kunna bedriva friluftsliv i skog och mark.

Respektera hemfriden

Att gå, jogga, rida och åka skidor över annans mark är tillåtet om du inte skadar gröda, skogsplantering eller liknande. Men du får inte utan lov passera över eller vistas på privat tomt – det är hemfridsbrott. Tomten, som inte alltid är inhägnad eller markerad på kartan är området närmast boningshuset och ekonomibyggnaderna. Där har de boende rätt att vara i fred.