Söndag 24 jan2021

Nacka friluftsområde – Nackareservatet

Västra delen av kartområdet kallas Nackareservatet. Det är ett av landets mest besökta friluftsområden och ägs av Stockholms Stad.

I området finns ett väl utbyggt nät av cykel- och promenadvägar, två belysta träningsspår, tre friluftsbad, en 9-håls golfbana, ett flertal klubbstugor mm. Nackareservatet är till största delen ett kommunalt naturreservat.


Några regler i Naturreservatet:

Du får bland annat inte

• Fälla eller på annat sätt skada eller döda träd och buskar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller svamp.

• Störa eller skada djurlivet, t ex genom att klättra i boträd.

• Medföra hund som inte är kopplad.

• Sätta upp skyltar, affischer eller dylikt. Orienteringsskärmar och tipsfrågor får sättas upp tillfälligt, om de avlägsnas efter arrangemanget.

• Rida annat än på anlagd väg eller markerad ridstig.